اکثر افراد آه کشیدن را نشان از غم و غصه می دانند،  و معمولا آن را بد میدانند، اما باید بدانید که آه کشیدن از چه فوایدی برخوردار هست، در ادامه با ما باشید تا این مسئله را برای شما توضیح دهیم.

تا حالا به این فکر کـــرده‌اید که دلیل ناگهان آهی عمیق می‌کشید؟ شاید به آن زیاد توجه نکـــرده باشید اما مطالعات جدید نشان می‌دهند، آه کشیدن ناخودآگاه یک واکنش حیاتی برای سلامتی، طول عمر و بهبود عملکـــرد ریه هست.

در این فرآیند سلول های عصبی خاص موجود در ساقه مغز، تنفس عادی را به تنفس عمیق غیر ارادی که به آه تعبیر می شود، تبدیل می کنند.

آه کشیدن هنگام تنفس اغلب به دلایل احساسی از قبیل خستگی، افسردگی یا ناآسودهی ربط داده می شود، در صورتی که مطالعات نشان می دهند علت آه کشیدن، در واقع کمک به فعالیت ریه هست، آه کشیدن با تنفس عادی فرق می کند، زیرا باعث می شود اکسیژن افزایشی وارد ریه شود و این امرسبب احساس آرامش افزایشی می شود، از سویی وارد انجام گرفتن اکسیژن زیاد به کیسه های هوایی باعث می شود کیسه هایی که تنبل انجام گرفته اند و در حال نابودی هستند، مجدد فعال شوند و باعث می شود طول عمر ریه افزایش یابد.

تحقیقات نشان می دهند همه انسان ها به طور غیر ارادی، در طول یک ساعت حدود ۱۲ بار آه می کشند، اگر این فرآیند صورت نگیرد، طول عمر ریه کاهش می یابد، آه کشیدن با تنفس عمیق نیز متفاوت هست، به دلیل این که به طور غیر ارادی انجام می شود.