احمد چوپانی

پرکارترین و بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران / مقاله و تحقیق • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

 

جدول بیکارترین و پرکارترین رشته های دانشگاهی ایران راهنمایی جامع و تکمیل برای انتخاب رشته

 

به نقل گروه نازوب بررسی وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان نشان می دهد از میان ۱۲ میلیون و ۱۳۸ هزار تحصیلکـــرده ایرانی ، تنها ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر از نظر اقتصادی شاغل محسوب می شوند.

 

 

هر تعداد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی اعم از آقا و خانوم برابر با بیست درصد ارزیابی انجام گرفته هست، اما برآوردهای شده نشان می دهد در پایان سال گذشته ۵ میلیون و ۴۵۱ هر فارغ التحصیل از منظر اقتصادی غیر فعال تشخیص داده انجام گرفته و شغلی ندارند.

 

 

منظور از غیر فعال بودن این جمعیت آن هست که این افراد به رغم بیکاری انگیزه ای برای در اختیار گرفته شغل ندارند و در نتیجه جزو بیکاران نیز محسوب نمی شوند.

 

 

شمار بیکاران تحصیلکـــرده در دانشگاه ها یک یملیون و ۳۴۰ هزار نفر هست. با توجه به جمعیت ۳٫۵ میلیون نفری بیکاران ، این آمار برای بیکاران فارغ التحصیل زیاد بالا ارزیابی می شود.

 

 

بدیهی هست که بازار کار ایران با توجه به شمار بالای بیکاران جویای کار در شرایط کنونی قدرت جذب جمعیت غیر فعال اقتصادی را ندارد.

 

 

دانشگاه ؛ ارزش اجتماعی

دانشگاه رفتن در ایران سال ههست به یک ارزش اجتماعی تبدیل انجام گرفته هست. از دهه هفتاد، با گسترش دانشگاه های آزاد در اقصی نقاط کشور، دانشگاه رفتن کم کم به یک امر بدیهی برای جوانان ایرانی تبدیل انجام گرفت.

 

از سویی تجارت پر سود کنکور در این سال ها ، با دنبال ورود به دانشگاه در دستور کار قرار داشت و بخش حیاتیی از هزینه های خانوار در سال های نوجوانی فرخانومدانشان صرف آماده سازی برای کنکور می انجام گرفت.

 

افزایش شمار دانشگاه ها از یک سو و کاهش جمعیت دانش آموزان از سوی دیگر کم کم فضا را برای ورود آسوده تر به دانشگاه ها مساعد کـــرد و نتیجه این انجام گرفت که امروزه ایران با انبوهی از دانشگاهیان بیکار روبروست.

 

خصوصا آنکه در سال های رانجام گرفت و توسعه دانشگاه ها در ایران ، امکانی برای هدایت تحصیلی و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه فراهم انجام گرفت و در نتیجه رشته های تحصیلی بدون در نظر رگفتن نیازهای واقعی کشور از سوی متقاضیان ورود به دانشگاه انتخاب می‌انجام گرفت و می شود.

 

 

بر این اساس ایران در شرایط کنونی حالا با بالاترین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در رشته های مرتبط با علوم کامپیوتر روبروست.

دلیل این اتفاق نبود شرایطی برای هشدار رسانی در خصوص نیازهای واقعی اقتصاد ایران هست.

 

 

به نظر می رسد پرطرفدارترین رشته ها در ایران اتفاقا رشته هایی هستند که قابلیت جذب فارغ التحصیلانشان در بازار کار اندک هست.

 

پرکارترین و بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران / مقاله و تحقیق

 

بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری رشته های دانشگاهی

بررسی‌ها نشان می دهد در عین اینکه بالاترین نرخ بیکاری به رشته های مرتبط با علوم کامپیوتری با ۴۱٫۴ درصد اختصاص دارد، کاهشین نرخ بیکاری نیز از آن رشته دامپزشکی هست.

نرخ بیکاری در این رشته تحصیلی برابر با ۸٫۷ درصد برآورد انجام گرفته هست. رشته های مرتبط با بهداشت ینز نرخ بیکاری برابر با ۸٫۸ درصد را دارا هستند.

 

 

از میان ۲۲ رشته دانشگاهی ، سیزده رشته با نرخ بیکاری دو رقمی روبرو هستند و این امر خود تهدیدی برای تحصیلکـــردگان، اقتصاد و اجتماعی جامعه ایران تلقی می شود.

جدول زیر نشان دهنده وضعیت بیکاری در گروه های عمده رشته های تحصیلی در ایران هست.

آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری خانومان تحصیلکـــرده ۳۱٫۱ درصد و نرخ بیکاری آقاان تحصیلکـــرده ۱۴٫۱ درصد هست.

 

برترین مطالب مرتبط

 

هانجام گرفتارهای جنجالی درباره انتخاب رشته دانشگاه

راهنمای تکمیل گرفتن بیمه بیکاری

کدام رشته های تحصیلی پردر آمد هستند؟

انتخاب رشته هایی که فردا شغلی نیکوی ندارند