احمد چوپانی

غیرت؛ آقاانه هست یا خانومانه؟ • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

غیرت؛ آقاانه هست یا خانومانه؟

دسته بندی : دست نوشته تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

به نقل خانومان کویر ،تعدادی پیش رویدادی خواندم با موضوع غیرت آقاانه، همراه با تصویر خانم جوانی که راننده یک کامیون هجده چرخ بود. در آن رویداد او را زیاد ستوده بودند و از غیرت و آقاانگی‌اش نقل کرد بودند.

زیاد افسوس خوردم، چون او یک خانوم بود و غیرت مثال زدنی‌اش خانومانه بود نه آقاانه. با خود فکر کـــردم که چه پیش می‌آید که یک خانوم ظرافت خانومانگی و لطافت روح خود را له کند و دست به کارهای آقاانه می‌خانومد؟ موضوع بحث من نیاز مالی و تامین معاش یک خانواده نیست هرتعداد این‌ها هم مسائل پر اهمیتی هست و فقط روح بلند یک خانوم می‌تواند او را وادار کند که این چنین خود را نادیده بگیرد و فدای عزیزان خود شود، بلکه بحث من فرهنگ غلطی هست که در آن اگر خانومی کارآقاانه انجام دهد ستودنی هست ولی اگر جناب آقا کار خانومانه (به تعریف خوشان) انجام دهد هرتعداد کار مشخص خودش باانجام گرفت، باعث شرمساری او هست.

ناخود آگاه یاد صحبت‌های یکی از مجریان مشهور صدا‌و‌سیما می‌افتم که با افتخار در پلن خندوانه عنوان کـــرد که من حتی رختواب خود را مرتب نمی‌کنم و غذایم را متداوم همسرم برایم آماده می‌کند، اوهم شاغل هست ولی من ابداً بلد نیستم آشپزی کنم!!!

سوال این مکان هست؛ آیا غذا خوردن نیاز هر انسانی نیست؟ پس دلیل غذا پختن کاری خانومانه و انجام ندادنش افتخاری برای آقاان هست؟

از پایان آقاان سرزمینم درخوهست می‌کنم به خاطر انسانیت، حداقل به خاطر فرخانومدان خود کمی افزایش بیاندیشند و در رفتار خود باخانومگری کنند تا دختران آنها نیاموخانومد که در فردا مسئولیت پایان کارهای منزل همچون تربیت فرخانومدان، رتق و فتق پایان امور خانه، کمبودهای مادی و رفع و رجوع آنها به عهده او هست و یاد بگیرند این امر فقط با همراهی شریک خانومدگی‌شان میسر هست.

همچنین پسرانشان بیاموخانومد که مسئولیت آنها در خانومدگی مشترکشان محدود به شغلشان نیست و تعهداتی فراتر از آن در قبال همسر و فرخانومدان دارند، حتی به اندازه پخت یک غذا برای آنها.

لازم هست پوزش بخواهم از آقاان فهیمی که خود بی‌آنکه نیاز به تذکر داشته باشند روش خانومدگی‌شان برای فرخانومدانشان الگویی تکمیل هست زیرا که در این مقوله جایی ندارند.

در نهایت عزیزان من، هرکسی را در جایگاه خود تحسین کنید و برای عشقی که یک خانوم نثار خانواده خود می کند جنسیت آقاانه نشوید.

غیرت خانوم خانومانه هست و غیرت آقا آقاانه.

مهدیه خسروی

 

 

انتهای متن/