احمد چوپانی

سراب خوشبختی با دوست خیابانی • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

سراب خوشبختی با دوست خیابانی

دسته بندی : دست نوشته تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

به نقل خانومان کویر ، تایمی «شمیم» وارد اتاق مشاوره انجام گرفت با خودم فکر کـــردم از آن دخترهای مدرسه‌ای هست که با خانواده‌اش مشکل پیدا کـــرده و در ارتباطاتش به بن‌بست رسیده هست و حتی تصور نمی‌کـــردم او با سن کم این همه مصیبت را پشت سر گذاشته باانجام گرفت.