احمد چوپانی

زیباترین تصویر نوشته و جملکس های خانومدگی برای پروفایل • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶