احمد چوپانی

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26) • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

زیباترین تصویر نوشته های الهام بخش برای تلگرام (۲۴)

 

 

 

آقاانگی جنسبت سرش نمی شه

معرفت که نداشته باشی نا جناب آقا !

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

دشوار ترین قسمت جدایی اون تایمیه که همه سراعش و

 

ازت می گیرن و تو نمیدونی چی پاسخشون و بدی

 

 

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

جملات و نوشته های زیاد زیبا و الهام بخش خانومدگی

 

 

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

کسی که بینایی را حلق کـــرده هست یققنا بینهست . یک کور نمی تواند بینایی را خلق کند. پس او تو را می بیند از او کمک بخواه.

 

 

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir