احمد چوپانی

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26) • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

زیباترین تصویر نوشته های الهام بخش برای تلگرام (۲۴)

 

 

 

آقاانگی جنسبت سرش نمی شه

معرفت که نداشته باشی نا جناب آقا !

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

دشوار ترین قسمت جدایی اون تایمیه که همه سراعش و

 

ازت می گیرن و تو نمیدونی چی پاسخشون و بدی

 

 

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

جملات و نوشته های زیاد زیبا و الهام بخش خانومدگی

 

 

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

کسی که بینایی را حلق کـــرده هست یققنا بینهست . یک کور نمی تواند بینایی را خلق کند. پس او تو را می بیند از او کمک بخواه.

 

 

زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)زیباترین تصویر نوشته و جملات الهام بخش خانومدگی (26)

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir