احمد چوپانی

حکم رابطه جنسی و ارضاء انجام گرفتن در ماه رمضان • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

حکم رابطه جنسی و ارضاء انجام گرفتن در ماه رمضان

دسته بندی : دست نوشته تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

پرسش و پاسخ تکمیل در خصوص حکم رابطه جنسی و ارضا انجام گرفتن در ماه رمضان و هنگام روزه بودن با پایانی مراحل و تعلیم ارضا انجام گرفتن و رابطه جنسی …

سوالی داریم درباره این‌ که رابطه جنسی و ارضا انجام گرفتن در ماه رمضان از نظر شرعی چه حکمی دارد و آیا حرام هست یا خیر؟ جنب انجام گرفتن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ی با او و یا هر طریقی دیگری «مثل: هستمناء، جنب انجام گرفتن به واسطه نگاه به تصویر یا فیلم و …»، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه هست.

پس، خود نزدیکی با همسر حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی «شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خودرا عمداً افطار کند» میشود.اما همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یکدیگر نزدیکی کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز جدید از ماه مبارک رمضان گردند.

خداوند متعال در ماه مبارک رمضان دشوار نگرفته هست، بلکه نظمی داده هست که انسان بتواند قوا و خواهش‌های نفسانی را تحت بازرسی خود بگیرد و نظارت خودرا نیز به امر خدا بسپارد.

حکم رابطه جنسی و ارضاء انجام گرفتن در ماه رمضان

احکام نزدیکی در ماه رمضان

س: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و خانوم نيز به آن راضى باانجام گرفت چه حکمى دارد؟

ج: بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى هست و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هردو واجب هست.

 

 

س: اگر آقاى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و ملاعبه نمايد، آيا به روزه‏اش ضرر مى‏رساند؟

ج: اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى‏کند.

س: اگر فردى به سبب برخى از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقى بماند آيا روزه گرفتن در آن روز براى او جايز هست؟

ج: در غير ماه رمضان و قضاى آن اشکال ندارد، ولى نسبت به روزه ماه رمضان و قضاى آن، اگر معذور از غسل هست، تيمم کـــردن بر او واجب هست و اگر تيمم هم نکند، روزه‏اش صحيح نيست.

 

 

س : حکم کسى که با آميزش جنسى حرام يا هستمناء يا خوردن و نوشيدن حرام روزه خودرا در ماه رمضان باطل نموده چيست؟

ج: در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد و احتياط مستحب آن هست که هردو را انجام دهد.

 

 

س: اگر روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه هست جماع کند، چنانچه خانوم را وادار کـــرده باانجام گرفت، چه تکليفي بر او واجب مي شود؟

ج: کفّاره روزه خودش و روزه همسرش را بايد بدهد «حتی اگر خانوم بعدا راضی شود».

 

 

س: اگر خانوم، شوهر روزه دار خود رابه جماع وادار کند، يا بکار ديگري که روزه را باطل مي کند، آيا واجب هست کفّاره شوهرش را بدهد؟

ج: واجب نيست کفّاره روزه شوهر را بدهد.

«در شب روزه‌دارى نزديكى كردن‌تان با همسران‌تان حلال انجام گرفت. ايشان پوشش شما و شما پوششى هستيد براى آنان. خدا دانست كه شما همواره با انجام اين عمل نافرمانى ودر نتيجه بخود خيانت مى‌كرديد پس از جرم‌تان گذشت و اين حكم را از شما برداشت. حالا ديگر مى‌توانيد با ايشان درآميزيد و از خدا آنچه از فرخانومد كه براي‌تان مقدر كرده طلب كنيد و از آب و غذا در شب هم‌چنان هستفاده كنيد تا سفيدى شفق از سياهى شب برا‌‌‌ی‌تان مشخص شود و آنگاه روزه بداريد و روزه را تا شب به كمال برسانيد و نيز هنگامى كه در مساجد اعتكاف مى‌كنيد با خانومان نياميزيد .»

 

 

موارد کلی که باعث ابطال روزه میگردد

خوردن و آشاميدن

جماع

هستمناء

باقي‌ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح

دروغ بستن به خدا و پيامبر و ائمه اطهار

رساندن غبار غليظ به حلق

اماله كردن «از راه مقعد مايع را وارد بدن كردن»

عمداً قي كردن

پایان سر را زير آب بردن «به فتواي اكثر مراجع»

 

حکم رابطه جنسی و ارضاء انجام گرفتن در ماه رمضان

 

احکام «نزدیکی – جماع- آمیزش» در ماه رمضان

جنب انجام گرفتن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ با او و یا هر طریقی دیگری «مثل هستمناء، جنب انجام گرفتن به واسطه نگاه به تصویر یا فیلم و …»، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه هست.عمل نزدیکی با همسر في نفسه حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی «شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خودرا عمداً افطار کند» می شود.

 

 

همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یکدیگر نزدیکی کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز جدید از ماه مبارک رمضان گردند.جماع روزه را باطل مي‌كند مگر آن كه كمتر از ختنه‌گاه وارد شود. در جماع لازم نيست مني خارج شود و تنها دخول كافي هست و باعث ابطال روزه هردو طرف مي‌شود. فرقي هم نمي‌كند كه مفعول خانوم باانجام گرفت يا آقا.

اگر در روزهاي ماه رمضان آقا، خانوم را وادار به جماع نمايد بايد كفاره خود و خانوم را «دو كفاره» بدهد. اگـر هـر دو مـايـل بـه مـجـامـعت بودند ودر روز ماه مبارك رمضان در حال روزه با يكديگر آميزش كردند هر كدام بايد يك كفاره بدهند .

اگر کاهش از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود. ولی در شخصی که ختنه‌گاه ندارد، اگر کاهش از مقدار ختنه‌گاه داخل شود نیز روزه‌اش باطل می شود .

 

 

اگر فراموش كند كه روزه هست و جماع نمايد، يا وی را وادار به جماع نمايند به طوري كه اختيار از او سرنگون شود، روزه او باطل نمي‌شود. چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا جبر از او برداشته شود بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر نشود روزه او باطل هست.

اگر در هنگام خواب مني از انسان بيرون آيد «محتلم شود» روزه‌اش باطل نيست ولي پس ازآن نمي‌تواند كارهايي كه روزه را باطل مي‌كند انجام دهد.

 

 

هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم میشود، جایز هست بخوابد و اگر محتلم شود روزه‌اش باطل نمیشود .

اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن منی جلوگیري کند .

اگر روزه‌دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند .

 

 

کسیکه عمداً به قصد بیرون آمدن منی گیم و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، يا به عمد قصد جماع نمايد ولي شك كند كه به اندازه ختنه‌گاه داخل انجام گرفته هست يا نه، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل هست، و اگر نیت روزه کند باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را پایان کند و قضا هم بنماید .

اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با خانوم خود گیم و شوخی کند، چنانچه خاطرجمعی دارد که منی از او خارج نمیشود اگر چه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح هست. ولی اگر خاطرجمعی ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل هست

 

 

نزدیکی با همسر اگر بعد از غروب شرعی تا قبل از صبح شرعی باانجام گرفت اشکالی ندارد ولی چنانچه درحال روزه، عمدی و از روی اختیار باانجام گرفت افطار عمدی محسوب انجام گرفته و موجب بطلان روزه هست و قضا و کفاره بر او واجب میشود و کفاره اش برای هر روزه، گرفتن ۶۰ روز روزه و یا اطعام ۶۰ فقیر هست.

اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه‌اش تیمم هست تیمم ننماید، باید روزه آن روز را پایان کند و روزی دیگر را نیز روزه بگیرد، و چون معلوم نیست آن روز قضا هست یا عقوبت هست، هم روزه آن روز از ماه رمضان رابه قصد «ما فی‌الذمه» انجام دهد، و هم روزی که به جای آن روز روزه می‌گیرد، و قصد قضا نکند .

 

 

اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از تعداد روز یادش بیاید، روزه هرتعداد روزی راکه یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند .

عمل خانوماشویی و نزدیکی با همسر در روزهای ماه مبارک رمضان برای افراد روزه دار حرام و موجب بطلان روزه انها میشود. اما کسانی مثل مسافر و مریضی که شرعاً روزه بر آن‌ها واجب نیست، اشکال ندارد. هم‌ چنین در هیچ یک از شب‌های ماه مبارک رمضان حتی در شب‌های قدر، این عمل حرام نیست و هیچ اشکالی ندارد .

 

 

«ولي به جهت احترام بهتر هست ترك شود.»در هر حال در فرض سؤال بر هر یک از آقا و خانوم حکم افطار عمدى جارى هست و علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر هردو واجب می شود،که عبارت هست از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام یک مدّ «ده سیر گندم یا جو یا برنج» هست.

 

 

اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و خانوم نيز به آن راضى باانجام گرفت چه حکمى دارد؟

پاسخ: بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى هست و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هردو واجب هست.

 

حکم رابطه جنسی و ارضاء انجام گرفتن در ماه رمضان

 

 

حکم کسى که با آميزش جنسى حرام «خانوما» يا هستمناء يا خوردن و نوشيدن حرام روزه خودرا در ماه رمضان باطل نموده چيست؟

پاسخ: در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد و اكثر مراجع حكم به جمع كفاره داده‌اند».

اگر روزه‌دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه هست جماع کند، چنانچه خانوم را وادار کـــرده باانجام گرفت، چه تکليفي بر او واجب مي شود؟

پاسخ: کفاره روزه خودش و روزه همسرش را بايد بدهد «حتی اگر خانوم بعدا راضی شود».

اگر خانوم، شوهر روزه دار خود رابه جماع وادار کند، يا بکار ديگري که روزه را باطل مي کند، آيا واجب هست کفاره شوهرش را بدهد؟

پاسخ: واجب نيست کفاره روزه شوهر را بدهد.

از سفارشات پيامبر «صل الله عليه و آله وسلم» به حضرت علي«عليه السلام»

يا على در شب عيد فطر جماع مكن

يا على در روز آخر ماه شعبان جماع مكن

يا على در ساعت نخست شب جماع مكن

يا على بر پشتبام جماع مكن

يا على در شب عيد قربان جماع مكن

يا على در زير درخت ميوه دار جماع مكن

يا على در برابر آفتاب جماع مكن

يا على در ميان اذان و اقامه جماع مكن

يا على چون خانومت حامله شود بى وضوبا او جماع مكن

يا على در شب نيمه شعبان جماع مكن

يا على چون به سفرى بروى در آنشب كه ميروى جماع مكن

«دراين ايام اگر نطفه‌ای منعقد شود فرخانومدان داراي صفات نيكو و عاقبت به خير نخواهند بود»

 

 

يا على در شب دوشنبه، شب سه شنبه،شب پنجشنبه،شب جمعه،شب جمعه بعداز نماز خفتن «نماز عشاء»،روز جمعه بعد از عصر جماع بكن «دراين ايام اگر نطفه‌ای منعقد شود فرخانومدان داراي صفات نيكو و عاقبت به خير مي‌شوند. انشاء الله»

جماع كردن در شب عاشورا به انجام گرفتت نهي انجام گرفته و بهتر هست در شب‌های شهادت پایاني ائمه «عليهم السلام» جماع صورت نگيرد مگر آن كه ترس آلوده انجام گرفتن به گناه و يا ضرر و زيان انجام گرفتيد ديگري در بين باانجام گرفت. بنابراين بهتر هست شب نوزدهم و شب بيست ويكم ماه مبارك رمضان كه پایان عالم حزين و غمناكند نيز جماع صورت نگيرد.

 

 

رمضان، ماه بندگی و پرستش هست، اما خداوند در همین ماه بندگی هم بندگان را تکلیفی فراتر از توانشان نداده هست و همسران می توانند بر اساس شرایط خاصی در طول روز و شب ماه رمضان، بهره لازم را از یکدیگر ببرند؛ بهره‌ای که بسته به زمان، انواع و شرایط خاصی خواهد داشت.

جنب انجام گرفتن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ی با او و یا هر طریقی دیگری «مثل: هستمناء، جنب انجام گرفتن به واسطه نگاه به تصویر یا فیلم و …»، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه هست. پس، خود نزدیکی در ماه رمضان با همسر حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی «شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خودرا عمداً افطار کند» میشود.

 

 

اما همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یکدیگر نزدیکی کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز جدید از ماه مبارک رمضان گردند. خداوند متعال در ماه مبارک رمضان دشوار نگرفته هست، بلکه نظمی داده هست که انسان بتواند قوا و خواهش‌های نفسانی را تحت نظارت خود بگیرد و بازرسی خودرا نیز به امر خدا بسپارد.

 

 

نزدیکی در ماه رمضان از دید مراجع تقلید:

سؤال: نزدیکی با همسر در ماه رمضان اگر به جهل باانجام گرفت حکم آن چیست؟

پاسخ: آیت‌الله روحانی می‌فرمایند: اگر جهل داشته باشند که نزدیکى در روز ماه رمضان اشکال ندارد، روزه آن‌ها باطل نمى‌شود، ولى اگر احتمال دادند و یقین نداشته و نزدیکی در روز ماه رمضان را انجام دادند، روزه باطل مى‌شود.

سؤال: اگر شخص روزه‌دار در اثر فراموشى آمیزش جنسى کند، آیا به روزه‌هایش ضرر می رساند؟

پاسخ: آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: اگر فراموش کند که روزه هست و آمیزش جنسى کند، روزه او باطل نمی شود، ولى هر لحظه که یادش آمد، باید فوراً از حال آمیزش خارج شود؛ وگرنه روزه‌اش باطل هست.

سؤال: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع کند و خانوم نیز به آن راضى باانجام گرفت، چه حکمى دارد؟

پاسخ: آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند: دخول بدون انزال در ماه رمضان، مبطل روزه هست.

 

حکم رابطه جنسی و ارضاء انجام گرفتن در ماه رمضان

 

 

سؤال: جناب آقا که به هر علتی مثل مرض، روزه نمیگیرد، اگر همسر روزه‌دار خودرا وادار به جماع کند، روزه خانوم باطل هست؟ و آیا کفاره دارد یا نه؟ کفاره آن به عهده چه کسی هست؟

پاسخ: حضرات آیات بهجت و مظاهری می‌فرمایند: روزه او باطل میشود و کفاره روزه خودش و روزه خانومش را باید بدهد. آیت‌الله بهجت در ادامه توضیح می دهند: ولى اگر خانوم در میان جماع راضى شود، بنابر احتیاط واجب آقا دو کفاره بدهد و خانوم یک کفاره ودر هر صورت خانوم باید قضاى روزه آن روز رابه‌جا آورد.

 

 

نقل قول پیامبر «ص» به حضرت علی «ع» در خصوص نزدیکی در ماه رمضان

یا على در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرخانومدى بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باانجام گرفت.

 

 

آنچه در مورد نزدیکی در ماه رمضان مکروه هست

– آمیزش در نخست، وسط و آخر هرماه « قمری » به هستثناء شب نخست ماه رمضان

– آمیزش در شب نیمه شعبان، شب عید فطر، شب عید قربان، شب نخست صفر

آنچه در مورد نزدیکی در ماه رمضان مستحب هست

آمیزش در شب نخست ماه رمضان

 

 

کفاره نزدیکی در ماه رمضان:

سؤال: نزدیکی با همسر در ماه رمضان، چه حکمی دارد و باید چه کاری انجام دهند؟ آیا باید روزه را قضا بگیرند؟

پاسخ: آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدى جارى هست و علاوه بر قضا، کفاره هم بر هردو واجب می شود؛ که عبارت هست از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام، یک مد «ده سیر گندم یا جو یا برنج» هست.

کلیات احکام رابطۀ جنسی در ماه رمضان

کفاره نزدیکی در روزهای رمضان,نزدیکی در ماه رمضان,احکام نزدیکی در ماه رمضان

نزدیکی در شب های ماه رمضان مثل سابق مجاز هست حتی در شب های قدر

 

۱٫ آیا می شود در ماه مبارک رمضان رابطه جنسی بر قرار کـــرد؟

پاسخ: کسانی که موفق به گرفتن روزه میشوند نمیتوانند در ساعاتی که روزه هستند رابطه ی جنسی تکمیل برقرار کنند. منظور از رابطه ی جنسی تکمیل، دخول تکمیل آلت آقاانه می باانجام گرفت. اگر چنین اتفاقی بیافتد روزه باطل می شود و دو طرف باید کفاره بدهند و ۶۰ روز هم روزه بگیرند.

 

۲٫ آیا نمیتوانیم هیچگونه رابطه ی جنسی در زمانی که روزه هستیم برقرار کنیم؟

پاسخ: می شود دخول کـــرد! ولی نه دخول تکمیل. آقا میتواند تا قبل از ختنه گاه دخول کند!

۳٫ در طول روز ماه رمضان میتوانیم معاشقه کنیم؟

پاسخ: بله می شود معاشقه کـــرد. تا زمانی که لب و دهان درگیر نانجام گرفتن مانعی وجود ندارد. اگر کار به لیسیدن، خوردن یا بوسه ی دهان به دهان کشید باید احتیاط کـــرد که آب دهان فرو نرود.

 

 

۴٫ اگر در طول معاشقه، «قبل از رسیدن به اوج لذت جنسی » رطوبتی از خانوم خارج شود چه حکمی دارد؟

پاسخ: طبق فتوای آیت الله خامنه ای مشکلی نیست و روزه باطل نمی شود.

 

 

۵٫ آیا شوهر میتواند در آلت همسرش انگشت فرو کند؟

پاسخ: طبق فتوای آیت الله خامنه ای اگه به اوج لذت جنسی نرسد و انزال نانجام گرفت بازهم روزه ی خانوم باطل نمی شود.

 

 

۶٫ اگر آقا قصد انزال نداشت. به خودش هم مطمئن هست که اگر معاشقه کند، منی ازش خارج نمی شود، دراین صورت اگر بر خلاف روال قبلی، آقا بطور ناگهانی به اوج لذت جنسی رسید و منی ازش خارج انجام گرفت، حکم روزه ی آن چیست ؟!

پاسخ: طبق فتوای آیت الله خامنه ای، روزه ی چنین جناب آقا، باطل نیست و فقط باید غسل جنابت انجام دهد. ولی اگر طبق معمول با معاشقه، انزال شود،‌ روزه ی آن باطل و باید کفاره هم بدهد. در شب های ماه رمضان رابطه ی جنسی مثل سابق مجازه. حتی در شب های قدر.

سوال: اگر روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه هست جماع کند، چنانچه خانوم را وادار کـــرده باانجام گرفت، چه تکليفی بر او واجب می شود؟

پاسخ: کفّاره روزه خودش و روزه همسرش را بايد بدهد «حتی اگر خانوم بعدا راضی شود».

سوال: اگر خانوم، شوهر روزه دار خود رابه جماع وادار کند، يا بکار ديگری که روزه را باطل مي کند، آيا واجب هست کفّاره شوهرش را بدهد؟

پاسخ: واجب نيست کفّاره روزه شوهر را بدهد.

نظر فقها درباره‌ی روایاتی که در کتب شیعه آمده و نوعی از نزدیکی در ماه رمضان که موجب بطلان روزه نمی شود چیست؟

نزدیکی در ماه رمضان بعد از غروب تا قبل از طلوع صبح اشکالی ندارد.

 

 

نظر مراجع در خصوص تعداد روایتی که در کتب شیعه آمده هست و نزدیکی کـــردن از پشت را در حال روزه اجازه داده و این‌که اینکار اثری روی این روزه ندارد، چیست؟ روایت نقل انجام گرفته چنین هست که نزد امام صادق «ع» این مسئله را مطرح می کنند که اگر جناب آقا با خانومی که روزه هست از پشت نزدیکی داشته باانجام گرفت، حکم چیست؟

امام می‌‌فرماید: اینکار باعث بطلان روزه‌‌اش نمی‌‌شود و غسل جنابت لازم نیست. «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه» نوشته شیخ حر عاملی. همچنین این روایت از ابن ادریس هم نقل انجام گرفته هست.

 

مطالب پیشنهادی

 

تعلیم دخول و پوزیشن های رابطه جنسی با همسر

راه های دیر ارضا انجام گرفتن

آقاان نابلد در تحریک خانوم (ویژه متاهلین مسائل جنسی)

خود ارضایی در دختران و پسران چه تفاوتی دارد

۱۸ + اثرات و فواید مایع منی بر خانومان

بیزاری آقاان از این مدل رابطه جنسی

انزال زود رس چه خصوصیاتی دارد