احمد چوپانی

تصویر های مراسم تشییع جنازه میخائیل کلاشینکف ساخانومده اسلحه ak-47 • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

تصویر های مراسم تشییع جنازه میخائیل کلاشینکف ساخانومده اسلحه ak-47

میخائیل کلاشینکف ,ساخانومده اسلحه ak-47,مرگ کلاشینکف,مراسم تشییع میخائیل کلاشینکف

میخائیل کلاشینکف

احمد چوپانی » تصویر های دیده نانجام گرفته از مراسم تشییع ساخانومده اسلحه کلاشینکف ، در ادامه این تصویر ها را مشاهده نمایید

احمد چوپانی , سایت احمد چوپانی , http://namakstan.net

میخائیل کلاشینکف ,ساخانومده اسلحه ak-47,مرگ کلاشینکف,مراسم تشییع میخائیل کلاشینکف

پوتین در کنار تابوت کلاشینکف

بیوگرافی میخائیل کلاشنیکف

میخائیل تیموفیویچ کلاشنیکف زاده ۱۹۱۹ – درگذشته ۲۰۱۳ مخترع روسی سلاح آ-کا-۴۷ موسوم به کلاشنیکف هست.

احمد چوپانی , سایت احمد چوپانی , http://namakstan.net

میخائیل کلاشینکف ,ساخانومده اسلحه ak-47,مرگ کلاشینکف,مراسم تشییع میخائیل کلاشینکف

مراسم تشییع میخائیل کلاشینکف

ولاددیمیر پوتین در مراسم تشییع پیکر کلاشینکف ساخانومده معروف ترین اسلحه

احمد چوپانی , سایت احمد چوپانی , http://namakstan.net

تصویر های مراسم تشییع جنازه میخائیل کلاشینکف ساخانومده اسلحه ak-47