احمد چوپانی

تصویر های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

تصویر های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد

چشمان خون آشامی,خانوم خون آشام,خون آشام انجام گرفتن یک خانوم در دریا

چشمان خون آشامی

به نقل احمد چوپانی این خانم تعداد روز قلب از عروسی اش تصمیم می گیرد تعداد تصویر در زیر دریا بیندازد اما برای اینکه تصویر ها زیباتر بیفتند از عینک و تجهیزات شنا هستفاده نکـــرد.

احمد چوپانی , سایت احمد چوپانی , http://namakstan.net

چشمان خون آشامی,خانوم خون آشام,خون آشام انجام گرفتن یک خانوم در دریا

چشمان خون آشامی

همین امر باعث انجام گرفت تا نمک دریا و فشار زیر آب چشمان او رو به این شکل در بیاورد. به صورت حتم پزشکان به او قول داده اند بعد مدتی هستآسوده و شستشوی مداوم چشم ها با مایع شستشوی چشم آنها به حالت قبل خواهند بازگشت.

احمد چوپانی , سایت احمد چوپانی , http://namakstan.net

تصویر های عجیب از چشمان خون آشامی که دریا به این خانم هدیه داد