احمد چوپانی

تصویر نوشته های عاشقانه حافظ • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

تصویر نوشته های عاشقانه حافظ

دسته بندی : دست نوشته تاریخ : پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

 

به معقولت ۲۰ مهرماه روز بزرگداشت خواجه شمس الدین حافظ شیرازی عاشقانه ترین شعرهای کوتاه به همراه

تصویر نوشته های زیبا، عاشقانه و عارفانه را در این بخش گردآوری کـــرده ایم با ما | نازوب؛ همراه باشید.

 

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظ

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود

ورنه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما خطا کـــردیم و صلح انگاشتیم

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

گلچین اشعار حافظ

چو بشنوی نقل کرد اهل دل مگو که خطهست

نقل کرد شناس نه‌ای جان من خطا این جهست…

در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت

کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغهست…

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

شعرهای شاد و ناب حافظ

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجهست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجهست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت هست به رندی صلاح و تقوا را

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

“شعر حافظ“

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

اشعار زیبا و ناب حافظ شیراز

ای پادشه خــــوبان داد از غــم تنهایی

دل بی تو به جان آمد تایم هست که بازآیی

دایـــم گـــل این بستان شـــاداب نمــــی‌مــاند

دریـــــــاب ضعیـفـــان را در وقــــت تــــوانـایــــی…

“اشعار حافظ“

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

شعر های ناب و زیبای حافظ

عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

شعر معنی دار و کوتاه حافظ

هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد

خـــداش در همـــه حـــال از بلا نگــــــه دارد

حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست

کــــــــه آشنــــا سـخـــــن آشنــــا نگـــــــه دارد…

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

ناب ترین شعر کوتاه حافظ

ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی

تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی

در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق

هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو آقاان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

زیباترین شعر کوتاه حافظ

خــــرم آن روز کـــــز ایـــن منـــزل ویــــران بـــــروم

آسوده جان طلبـــــم و از پــــی جـــانان بــــروم

گـــر چــه دانم کــه بــه جایی نبـرد راه غریب

مـن به بوی ســـر آن زلف پریشان بـــروم

دلــم از وحشت خانومدان سکـندر بگـــرفت

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بـی‌طاقت

بـــه هـــــواداری آن سرو خرامان بـــروم

در ره او چــــو قلـم گـــر به سرم باید رفت

بـا دل زخـــم کـــش و دیـــده گــــریان بــروم

نـــذر کـــردم گــــر از این غـــم به درآیــم روزی

تا در میکـــده شـــادان و غــــزل خــــوان بـــــروم

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

بهترین شعر کوتاه حافظ

راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست

آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ هستخاره نیست…

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

شعر کوتاه حافظ شیرازی

ای نسیم سحر آرامگه یار کجهست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجهست

شب تـار هست و ره وادی ایمـــن در پیش

آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجهست

هــر کــــه آمـــد به جهان نقش خرابـــــی دارد

در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجهست

آن کــــس هست اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند

نکــــته‌ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجهست

هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار هست

مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی‌کـــار کـــجهست…

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی

گل در بر و می در کف و معشوق به کام هست

سلطان جهانم به چنین روز غلام هست

گو شمع میارید در این جمع که امشب

در مجلس ما ماه رخ دوست پایان هست

در مذهب ما باده حلال هست ولیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام حرام هست

گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ هست

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام هست

“اشعار حافظ“

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

 

دوبیتی کوتاه از حافظ

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر

که گنج عافیتت در سرای خویشتن هست

بسوخت حافظ و در شرط عشقگیم او

هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن هست

 

تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

غزل کوتاه از خواجه حافظ

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر

نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست

 

 تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ تصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظتصویر نوشته های عاشقانه حافظ

برترین ها

بغض های عاشقانه؛ زیباترین تصویر نوشته های عاشقی (۴)

تصویر نوشته های حسرت و پشیمانی ویژه تلگرام

زیباترین تصویر نوشته ها ویژه رمانتیک ها

زیباترین تصویر نوشته های عاشقانه (۲۹)