احمد چوپانی

تصویر حیرت انگیز از تاثیر مخرب نور خورشید روی یک طرف صورت این آقا • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

تاثیر مخرب نور خورشید,تاثیرات مضرر اشعاه های نور خورشید,ضررهای نور خورشید

تاثیر مخرب نور خورشید

به نقل احمد چوپانی این آقا راننده ماشین های سنگین هست و ۲۸ سال از عمرش را در پشت فرمان کامیونش گذرانده هست.

احمد چوپانی , سایت احمد چوپانی , http://namakstan.net

تاثیر مخرب نور خورشید,تاثیرات مضرر اشعاه های نور خورشید,ضررهای نور خورشید

ضررهای نور خورشید

به صورتش توجه کنید سمتی که محافظت نانجام گرفته و زیر نور خورشید بوده چقدر افزایش از بین رفته و پیر انجام گرفته هست.

احمد چوپانی , سایت احمد چوپانی , http://namakstan.net