احمد چوپانی

آمریکا برای رسیدن به اهداف خود از ما زمان می گیرد/ مصلحت نیست زیاد ازاین نگاهمان به دست آمریکا باانجام گرفت • Ahmad Choopani

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

کمالی پور گفت: تعللی که تاکنون آمریکا در اجرای برجام انجام داده اند، کافیست و نباید به آمریکا اعتماد کـــرد و در فکر این باشیم که روی خوش به ما نشان دهد.